Permissiuns e controllas

Permissiuns

Per edifizis novs, transfurmaziuns u construcziuns annexas èn necessarias ultra da las permissiuns necessarias tenor la lescha communala era permissiuns da la polizia da fieu.

Tge projects da construcziun ston ord vista da la protecziun cunter incendis avair ina permissiun? Qua chattais Vus intgins exempels:

Projects che dovran ina permissiun.pdf

Dumondas da permissiun

P.pl. inoltrar la dumonda da construcziun incl. ils documents da planisaziun (en dus exemplars) a l'uffizi da construcziun da Vossa vischnanca avant che las lavurs da construcziun cumenzan u l'indriz vegn erigì. En cas da basegn transmetta la vischnanca a nus la dumonda per l'elavuraziun.

 

Formular per la permissiun da la polizia da fieu (architectonic)

Formular per fieus singuls da combustibels solids

Formular per indrizs da stgaudar (u tancadis)

ulteriurs formulars (dumondas, decleranzas da consentiment, etc.)

Controllas

Nossas collavuraturas e noss collavuraturs fan controllas da collaudaziun da la polizia da fieu, controllas posteriuras e controllas periodicas da la protecziun cunter incendis da las immobiglias u dals indrizs. Per regla avisain nus ina tala controlla en scrit ina fin trais emnas avant il termin. Ils termins èn liants.

Sch'i n'avess betg dad esser pussaivel d'observar il termin avisà, contactai p.pl. ad uras directamain l'experta responsabla u l'expert responsabel da la protecziun cunter incendis u faschai online la dumonda da spustar il termin.

Fluchtwegsymbol und Handtaster Brandmeldeanlage