L'organisaziun dals pumpiers en il Grischun

Cumpetenza

Per l'organisaziun e la gestiun d'in corp da pumpiers communal tenor las prescripziuns dals pumpiers da la GVG èn responsablas las vischnancas. 
En enclegientscha pon vegnir attribuidas incumbensas da basa a la vischnanca.
La basa legala èn la lescha davart la protecziun cunter incendis e l'ordinaziun respectiva.

L'organisaziun dals pumpiers en il Grischun

L'organisaziun dals pumpiers è sa sviluppada a moda fitg positiva ils ultims onns. Bleras vischnancas mainan organisaziuns regiunalas ch'èn vegnidas furmadas sin recumandaziun e tenor las prescripziuns dals pumpiers da la GVG. Actualmain datti 54 organisaziuns cun var 4'000 pumpiers.

Organisaziun

A blers corps da pumpiers communals u corps da pumpiers d'interpresas èn vegnidas attribuidas incumbensas da basa sco:

 • salvament sin via/en tunnels
 • implants da viafier
 • protecziun ABC
 • autos-stgala/utensils da salvament

 

Plinavant han ins installà deposits da material per ils suandants temas d'acziun:

 • incendis da guaud e da cultira
 • eveniments elementars

Standards da prestaziun

Tenor las prescripziuns per ils corps da pumpiers communals ed ils corps da pumpiers da basa valan ils standards da prestaziun valaivels en l'entira Svizra:

 • 10 min. element d'emprima intervenziun dals pumpiers
 • 20 min. salvament sin via 
 • 30 min. manadra/manader da l'acziun en cas da gronds eveniments
 • 45 min. protecziun da las auas cunter l'ieli
 • 30 - 120 min. divers
 • 60 min. viafier

Las prescripziuns che valan per l'entira Svizra sa basan sin la concepziun 2015 e sin la visiun 2025.

Ils pumpiers da la GVG

Il chantun Grischun vegn partì en 7 districts da pumpiers che vegnan mintgamai manads e tgirads per incumbensa da la GVG d'ina inspectura u d'in inspectur en uffizi accessoric. Ad els stattan a disposiziun var 40 instructuras ed instructurs da pumpiers medemamain en uffizi accessoric.

Vossas persunas da contact tar nus èn:

 • Conradin Caduff, inspectur da pumpiers
 • Ricardo Arpagaus, substitut da l'inspectur da pumpiers
 • Christian Flütsch, inspectur da sectur
 • Sandra Püntener, coordinaziun di formaziun
 • Nico Muzzarelli, manader d'aministraziun

Nus essan cuntanschibels per telefon sut: 081 258 90 90 u via e mail: feuerwehr@gvg.gr.ch

Incumbensas/acziuns

Ils pumpiers prestan in servetsch da prevenziun da donns generala. Els gidan immediat e durant 24 uras al di, spezialmain en cas:

 • d'incendis e d'explosiuns
 • d'eveniments da la natira
 • da tschertga/salvament d'umans e d'animals
 • d'eveniments che donnegian u pericliteschan l'ambient
 • d'acziuns en il senn da la protecziun da la populaziun
 • d'accidents cun ieli e substanzas chemicas ed accidents sin via cun acziuns spezialas

L'agid per la prevenziun da donns generala è gratuit. Acziuns spezialas, sco per exempel acziuns sin via, vegnan messas a quint a la chaschunadra resp. al chaschunader.

La varietad da las acziuns è fitg pretensiusa. Ils pumpiers èn en acziun 1'400 giadas ad onn.

Statistik